مکمل معدنی پاورین


 • موارد مصرف:

افزايش قابليت هضم کنسانتره، جلوگيری از اختلالات متابوليكی ناشی از كمبود مواد معدنی، بهبود تركيب و توليد شير، افزايش راندمان توليد مثل.

• ویژگـــی:

وجه تمایز مکمل های پاورین در جایگزینی بخشی از مواد مینراله با منابع آلی جهت بهبود و تسریع در  جذب این عناصر است.

 

• مقد ار و روش مصرف:

• گاوهای شيرده: 10 کیلوگرم در يک تن کنسانتره یا 100 الی 125 گرم به ازای هر راس گاو.

 

• طبــق تجويــز متخـصص تغذیــه دام یا دامپــزشک

• بستــه بنـــــدی: پاکت هــای کامپــوزیت 10 کیلـوگرمــی

• شرایط نگهداری:  در جای خشک و خنک نگهداری شود.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 مکمل ویتامینه پاورین

 

 


 

با توجه به اهمیت فوق العاده ویتامینها در تغذیه دام به خصوص گاو شیری و نتایج مطالعات پژوهشگران مبنی بر تخریب ویتامینها در مجاورت با مواد معدنی، گروه پاورین در راستای اهداف علمی

 

و تخصصی خویش اقدام به تهیه و تولید مکمل های ويتامينه و معدنی به طور جداگانه نموده است.

 

 

 

موارد مصرف:

 

جلوگیری از بیماریهای ناشی از کمبود ویتامینها مانند: ورم پستان، جفت ماندگی، تب شیر (فلجی بعد از زایمان) جلوگیری از عفونت های داخلی افزایش چربی شیر، افزایش مقدار شیر، افزایش

 

قدرت باروری، افزایش رشد، بهبود ضریب تبدیل خوراک و افزايش ايمنی.

 

 

 

• مقد ار و روش مصرف:

 

• گاوهای شيرده: 10 کيلوگرم در يک تن کنسانتره یا 100 الی 125 گرم به ازای هر راس گاو شیرده.

 

 

 

• طبــق تجويــز متخـصص تغذیــه دام یا دامپــزشک

 

• بستــه بنـــــدی: پاکت هــای کامپــوزیت 10 کیلـوگرمــی

 

• شرایط نگهداری:  در جای خشک و خنک نگهداری شود.

 

 

 

 

 


about us

Power-In first step utilizes the latest scientific and university professors, to produce a variety of vitamin-mineral supplements for livestock and poultry are a new formulation. Power-In has a network of distribution and aims to be the leading player in supplying high performance natural feed additives - enhancing health, growth and sustainability in the Live Stock industry in the world; we offer full technical support for our range of products by professionals for the respective industry.

Contacts

Address: 4th Alley, Imam Montazer Street, Niyayesh St., Sattarkhan Avenue, Tehran, Iran

Contact number: 6653219- 6653217066532572-66554116

Email: info@powerinfeed.com

Fax: 66532197

Map